SOLVING SPATIAL CHALLENGES

StraTopo

We ondersteunen overheden en bedrijven bij strategische keuzes over ruimtelijke vraagstukken met behulp van geografische data en technologie.

We zetten data en technologie in voor mobiliteit, stedelijke planning, project- en gebiedsontwikkeling en de leefomgeving.

We zijn een team van data scientists, software developers en consultants. Onze expertise ligt in het ontwikkelen van web-API’s, data-integraties, software-modules en data-analyse en visualisatie. We zijn sterk in het ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s en het in kaart brengen van verplaatsingspatronen van doelgroepen.

Kijk onze webinar terug

Scenario's en doelgroepenanalyse voor mobiliteit en gebiedsontwikkeling

Op 6 februari gingen we in een webinar in gesprek met twee ervaren professionals. Zij deelden hun ervaringen met de inzet van data in hun werkveld. Specifiek gingen we in op kwantitatieve toekomstscenario’s en de verplaatsingspatronen van specifieke doelgroepen.

Oproep

StraTopo zoekt pilot partner

StraTopo is op zoek naar een partner die met ons een pilot wil starten rond het ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s.

Bij de ontwikkeling ScenarioManager willen we samen met domeindeskundigen werken aan specifieke vraagstukken.

Cases

Fiets

Voor twee Brabantse gemeenten brachten we in kaart waar scholieren zich precies op het fietsnetwerk bevinden. Dit maakte concrete verbeteringen van de verkeersveiligheid mogelijk.

Stedelijke planning

Voor acht praktijkstudies over het concept Bicycle Oriented Development (BOD) leverden we routeerberekeningen, data-analyse en visualisatie.

Logistiek

Als datapartner van Logistics Community Brabant ontwikkelden we toekomstscenario’s voor het Brabantse vaar- en vrachtnetwerk. Met routeertechnologie brachten we wegcapaciteit en bereikbaarheid in kaart.

Onze klanten

Sectoren

Mobiliteit_gebiedsontwikkeling

Project- en gebiedsontwikkeling

Met simulaties brengen we in kaart waar klanten en doelgroepen zich bevinden in gebieden en op het wandel, fiets en wegennetwerk.

Fiets2

Mobiliteit

We geven stedebouwkundigen en mobiliteitsprofessionals inzicht in bereikbaarheid en het effect van maatregelen op verkeers- en vervoersstromen.

StraTopo_logistiek

Logistiek

We ontwikkelen scenario’s voor de vrachtlogistiek en berekenen de gevolgen voor vracht- en vaarwegen.

StraTopo_online_information

Online informatie voor uw klant

We bieden toegankelijke informatie voor online bezoekers over routes, bereikbaarheid, reistijd, voorzieningen en de omgeving.

We gaan graag in gesprek!

We horen graag hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Sven Reulen

Oprichter StraTopo

Contact

François de Veyestraat 8b

6221 AB Maastricht

06 – 43 43 18 33

nl_NL