Doelgroep op de kaart

Een gedetailleerd beeld van verplaatsingspatronen van doelgroepen

Met trots introduceren we ons data-product Doelgroep op de kaart. Deze tool brengt verkeersstromen in beeld, onder meer voor OV-reizigers, fietsers, gemotoriseerd verkeer en vrachtlogistiek. De tool laat zien welke routes worden afgelegd en toont het gebruik en bezetting van het verkeersnetwerk. Dit biedt inzicht in verkeersvolumes, druktebeeld en de verplaatsingspatronen van specifieke groepen reizigers.

In de huidige mobiliteitstransitie zien we vervoerspatronen veranderen, bijvoorbeeld in stedelijke centra, stadsregio’s, gemeenten en stationsgebieden. Reisgedrag is minder voorspelbaar dan vroeger. Dat vraagt om andere beleidskeuzes en investeringen in mobiliteitsplanning en gebiedsontwikkeling. Om deze te kunnen onderbouwen, hebben we actuele en gedetailleerde inzichten in reispatronen nodig. Deze kunnen we halen uit nieuwe databronnen.

Hoe werkt Doelgroep op de kaart?

Doelgroep op de kaart voorspelt de routes die specifieke doelgroepen of potentiële reizigers afleggen. De tool berekent op basis van geografische data de individuele routes van herkomst naar bestemming. Vervolgens geeft het model een gedetailleerd beeld van het gebruik van het netwerk. Dit levert een kwantitatieve analyse van de intensiteit en bezetting. De methodiek is toepasbaar op verschillende modaliteiten (OV-reizigers, gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers, en vrachtlogistiek). We werken samen met gemeenten, provincies, en verkeersingenieursbureaus met databronnen en een specifieke vraag wat betreft het reisgedrag van een doelgroep.

Toepassingen

  • Mobiliteit – Krijg inzicht in de gevolgen van keuzes rond voorzieningen en infrastructuur op routes en reizigersvolumes.
  • Gebieds- en projectontwikkeling – Vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars en gebiedsontwikkelaars krijgen inzicht in de routes die potentiële klanten of doelgroepen fysiek afleggen.

Case: Scholieren op het fietsnetwerk

Voor de Brabantse gemeenten Breda en Meierijstad brachten we routes van scholieren in kaart. Hiermee kon de verkeersveiligheid op concrete punten verbeterd worden.

Sven_Reulen_StraTopo_rnd

Sven Reulen

Oprichter

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen? Maak vrijblijvend een afspraak.

info@stratopo.nl | 06 – 43 43 18 33

nl_NL