Voor de Brabantse gemeenten Breda en Meierijstad brachten we de loop- en fietsroutes van scholieren in kaart. Dit concrete verbeteringen aan de verkeersveiligheid mogelijk.

In samenwerking met Breda University of Applied Sciences (BUas) werkten we praktijkstudies in acht regio’s uit. Hiervoor leverden we routeer-technologie en data-analyse en visualisatie. Dit gaf inzicht in het effect van geplande investeringen en de invloed op bereikbaarheid.

Aan Stantec leverden we onze routeer- en isochroon API, die is geïntegreerd in de LocatieManager. Hiermee verzamelen klanten informatie over bereikbaarheid, nodig bij het bepalen van de beste locaties voor nieuwe investeringen.

Als datapartner van Logistics Community Brabant ontwikkelden we een reeks toekomstscenario’s voor het Brabantse vaar- en vrachtnetwerk. Met routeertechnologie brachten we de effecten van groeiend containeroverslag  voor wegcapaciteit en bereikbaarheid in kaart.

nl_NL