Scenario-ontwikkeling voor vrachtvervoer

Voor Logistics Community Brabant werkten we een reeks toekomstscenario’s voor het logistieke netwerk uit.

Als datapartner van Logistics Community Brabant ontwikkelden we een reeks toekomstscenario’s voor het Brabantse vaar- en vrachtnetwerk. De groei in containeroverslag gaat grote gevolgen hebben voor dit netwerk. Met zogeheten routeertechnologie brengen wij veranderingen in kaart voor logistiek, wegcapaciteit en bereikbaarheid.

Voor Logistics Community Brabant werkten we negen scenario’s voor vrachtlogistiek uit. Hiermee willen we beter inzicht geven in de effecten van de groeiende containeroverslag op het vrachtverkeer op de hoofdwegen. Zo stellen we overheden in staat om betere besluiten te nemen en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

 

Bij de berekeningen namen we een reeks factoren mee: vaarterminal-capaciteit, bevaarbaarheidsklassen, route-voorkeuren van vrachtvervoerders, alternatieve vaarroutes bij volle terminals en het effect van sluizen en stremmingen.

Partners

De logistieke data is het project Digitale Atlas van de Leefbare Stad van Logistics Community Brabant.

Expertise

Partner

nl_NL