Mobiliteitsscenario's voor Bicycle Oriented Development

StraTopo leverde routeer-technologie, mobiliteitsonderzoek, data-analyse en visualisatie voor mobiliteitscenario’s voor acht regio’s.

Bicycle Oriented Development (BOD) is een integraal planningsconcept voor stedelijke ontwikkeling. Bereikbaarheid met de fiets is daarbij het uitgangspunt. StraTopo leverde routeer-technologie, mobiliteitsonderzoek, data-analyse en visualisatie voor acht mobiliteitscenario’s voor Bicycle Oriented Development studies in acht regio’s.

Van concept naar praktijkstudie

Bicycle Oriented Development gaat over de vraag hoe investeringen in fietsinfrastructuur kunnen leiden tot betere bereikbaarheid. Het concept werd ontwikkeld door Breda University of Applied Sciences. Dankzij Stratopo kon deze grootschalig worden toegepast voor case studies in acht regio’s in Nederland. StraTopo leverde routeer-technologie, mobiliteitsonderzoek, data-analyse en visualisatie. Dit gaf inzicht in het effect van de geplande investeringen en de invloed op bereikbaarheid.

Expertise

Partners

Meer weten? Download nu de Handreiking Bicycle Oriented Development – Stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van de fietser

nl_NL