OPROEP

StraTopo zoekt pilot partner

StraTopo is op zoek naar een partner die met ons een pilot wil starten rond het ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s.

Wil jouw organisatie de effecten in kaart brengen van alternatieve routes, nieuwe verbindingen of nog aan te leggen infrastructuur? Wil het de gevolgen begrijpen voor reistijd, het gebruik van het netwerk, de intensiteit op het netwerk, de bereikbaarheid van voorzieningen en specifieke doelgroepen? Dan hopen we met jouw organisatie in contact te komen.

StraTopo is op zoek naar een partner die een pilot wil starten rond het ontwikkelen van mobiliteitsscenario’s. In dit ontwikkeltraject kan de partner een oneindig aantal ‘wat als’-scenario’s uitwerken:

 

 • OV, fiets, auto, voetganger, multimodaal, vracht;
 • Oneindig genereren van mobiliteits-scenario’s;
 • Kosten: EUR 10.000.

We horen graag over het mobiliteitsvraagstuk van jouw organisatie.

Reden voor deze pilot

Als data-bedrijf willen we ons aanbod precies laten aansluiten bij de uitdagingen uit werkveld. Daarom zijn we gewend om te werken vanuit heel specifieke cases, in nauwe samenwerking met domeindeskundigen. Dit geldt ook voor onze ScenarioManager. Bij de ontwikkeling van deze tool willen we werken met een partner die denkt vanuit het vraagstuk. Deze input en kennis stelt ons in staat om onze tool te toetsen en om de functionaliteiten te laten aansluiten bij de vraag uit het werkveld. Op deze manier komen we tot een product met meerwaarde.

Wat voor mobiliteitsvraagstukken passen binnen deze pilot?

Binnen de pilot passen vraagstukken waarbij we de effecten meten van aanpassingen aan het netwerk. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: nieuwe netwerkverbindingen, aangepaste OV-dienstregeling, nog aan te leggen infrastructuur en nieuwe woon/werklocaties. We maken analyses voor gemotoriseerd verkeer, OV, fiets, voetganger evenals vrachtlogistiek.

Voorbeelden:

 • Een nieuwe rondweg;
 • Bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties;
 • Groeiende aanloop van fiets en OV naar de stad en OV-locaties;
 • Effecten van nieuwe fietsinfrastructuur;
 • etc.

Past de case van jouw organisatie binnen ons aanbod? We gaan graag in gesprek.

Eerder werkten we onder meer deze casussen uit: 

 

 • Bicycle Oriented Development – Uitwerken van scenario’s voor studies naar bereikbare nieuwe woonlocaties
 • Groeiend OV – Groeiend busvervoer naar nieuwe werk- en OV-locaties 
 • Vrachtlogistiek – De effecten van groeiende containeroverslag op het wegverkeer en binnenvaart.

Scenariomanager

We werken de scenario’s uit met de ScenarioManager. Deze tool onderzoekt huidige verplaatsingspatronen en de effecten van aanpassingen aan het verkeersnetwerk of de OV-dienstregeling. Denk aan nieuwe woon- of werklocaties, nieuwe verbindingen, nieuwe infrastructuur, alternatieve routes, sluitingen, de aanleg van bruggen of tunnels, etc. Daarbij leveren we kwantitatieve analyse over reistijd, de bereikbaarheid van voorzieningen en de verplaatsingspatronen van doelgroepen.

De pilot partner kan een oneindig aantal wijzigingen aan het netwerk analyseren. 

De ScenarioManager is een flexibele en laagdrempelige tool. Om hem te gebruiken is heel specifieke expertise niet nodig. Een oneindig aantal scenario’s is mogelijk. Het kan bovendien makkelijk de effecten per doelgroep uitsplitsen. De tool is ook transparant: het wordt duidelijk waar de data en de resultaten vandaan komen.

Waarom scenario’s?

We zitten in een mobiliteitstransitie. Dat betekent dat er snel dingen veranderen. Beleid en investeringen moeten inspelen op deze veranderingen. We kunnen niet meer uitgaan van de ‘gemiddelde reis’ van de ‘gemiddelde Nederlander’. De samenleving is diverser geworden, en de vraag naar mobiliteit onvoorspelbaarder. Bovendien hangt reisgedrag niet alleen meer af van reistijd en kosten, maar ook van andere factoren als comfort en gezondheid. Ook wijkt mobiliteit in verstedelijkte gebieden steeds meer af van de gebieden eromheen. Daarom is het nodig om de huidige en toekomstige situatie in beeld te brengen. De analyse van actuele data kan deze ondersteunen.

Voor wie?

De pilot is met name gericht op verkeerskundige adviesbureaus, provincies, gemeenten, vervoerregio’s en andere overheden met een mobiliteitsvraagstuk.

Over StraTopo

StraTopo ondersteunt overheden en verkeerskundige adviesbureaus bij strategische keuzes over ruimtelijke vraagstukken. We doen dit door de inzet van geografische data en technologie. We ontwikkelen onder meer web-API’s, kant-en-klare datasets, softwaremodules en op maat gemaakte analyses en visualisaties. Uiteindelijk willen we bereiken dat de klant betere beslissingen neemt dankzij data-gestuurde besluitvorming.

We richten ons op belangrijke maatschappelijke opgaven als duurzame en actieve mobiliteit, een betere bereikbaarheid en stedelijke planning voor een leefomgeving. Daarbij werken we nauw samen met domeindeskundigen, zodat we inspelen op de behoefte van onze partners. We ontwikkelen software op basis van continue feedback, zodat het aansluit bij de wensen van de klant.

Meer weten?

Heb je interesse of wil je je vraagstuk met ons bespreken, neem gerust contact met ons op:

 

Links

nl_NL