ScenarioManager

De ScenarioManager is onze nieuwe data-tool die de effecten berekent van nieuwe ruimtelijke plannen, zoals nog aan te leggen fietsroutes of woon- of werklocaties.

De ScenarioManager is onze nieuwe data-tool die helpt bij het beoordelen van nieuwe ruimtelijke plannen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe fietsroutes of nieuwe woon- of werklocaties. De tool brengt in kaart wat de effecten hiervan zijn voor mobiliteit en bereikbaarheid.

De mobiliteitstransitie en bereikbaarheid vormen een grote uitdaging voor gemeenten, regio’s en provincies. Overheden hebben te maken met meerdere belangen: de woningbouwopgave, groeiende mobiliteit en de wens om steden bereikbaar en leefbaar te houden. Dit betekent dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt met het oog op de toekomst.

Daarom is het waardevol is om data-analyse in te zetten bij het beoordelen van ruimtelijke plannen. Dat geeft een beeld van de situatie nadat een bepaald (beleids-)plan zou zijn doorgevoerd. Door meerdere ‘wat-als’-scenario’s uit te werken, kan een overheid het effect van verschillende plannen toetsen. Daarmee krijgt men inzicht in de effecten voor de bereikbaarheid van gebieden en voorzieningen en de gevolgen voor specifieke doelgroepen.

De ScenarioManager: effecten van aanpassingen onderzoeken

De ScenarioManager onderzoekt de effecten van aanpassingen aan het verkeersnetwerk of de OV-dienstregeling op bereikbaarheid en verplaatsingspatronen en. Denk aan de gevolgen van nieuwe woon- of werklocaties, nieuwe verbindingen, nog aan te leggen infrastructuur, alternatieve routes, sluitingen, de aanleg van bruggen of tunnels, etc. De ScenarioManager geeft direct kwantitatieve analyses terug over reistijd, de bereikbaarheid van voorzieningen en doelgroepen.

De ScenarioManager kan ingezet worden voor OV, auto, fiets, voetganger, multimodale reizen en vrachtlogistiek. Het kan bovendien mogelijk de effecten per doelgroep uitsplitsen.

Wat is mogelijk met de ScenarioManager?

Laagdrempelig

De ScenarioManager is interactief, flexibel en laagdrempelig. Als gebruiker heb je geen specifieke expertise nodig. Al spelend kun je binnen een project oneindig veel toekomstvarianten uitwerken. Je doet dit door op de kaart zelf segmenten op het netwerk toevoegen, verwijderen of aanpassen.

De effecten voor bereikbaarheid worden meteen zichtbaar in een reeks kaarten, grafieken en tabellen. Hiermee is het een ideale tool om snel inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van locaties. Dit helpt het vormgeven van ruimtelijke plannen en uiteindelijk, het beargumenteren van beleid.

Beschikbaar als studie en als softwaremodule

Onze ScenarioManager is beschikbaar als softwaremodule of als studie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Oproep voor pilot partners

De ScenarioManager is een tool in ontwikkeling.  Als data-bedrijf willen we ons aanbod precies laten aansluiten bij de uitdagingen uit werkveld. Daarom zijn we gewend om te werken vanuit heel specifieke cases in nauwe samenwerking met domeindeskundigen. Heeft jouw organisatie een mobiliteitsvraagstuk en wil het meer inzicht hierin? Informeer vrijblijvend naar de pilot.

Kom de ScenarioManager testen op het Fietscongres!

We zijn verheugd dat we over twee maanden aanwezig zijn op het Nationaal Fietscongres in Den Haag! Dit is bovendien een speciale gelegenheid: je kunt langskomen bij onze stand om de ScenarioManager uit te proberen. We maken graag kennis. Tot 5 en 6 juni!

Neem gerust contact op

Vragen over onze producten en diensten? Of wilt u meer weten over het bedrijf StraTopo? Plan direct een meeting in met oprichter Sven Reulen in de kalender hiernaast of gebruik ons contactformulier om met ons in contact te komen. We horen graag van u!

 

A set of time slots for 30 min Meeting with Sven Reulen

Adres

François de Veyestraat 8b

6221 AB Maastricht

06 – 43 43 18 33

info@stratopo.nl

sven_profile_def

Sven Reulen

Oprichter Stratopo

nl_NL