Scenario manager

We berekenen de effecten van nieuwe netwerkverbindingen, nieuwe woon- of werklocaties of nog aan te leggen infrastructuur.

De ScenarioManager berekent ‘wat-als’-scenario’s. De tool brengt de effecten in kaart van nieuwe woon- of werklocaties, nieuwe netwerkverbindingen of nog aan te leggen infrastructuur. Een vergelijking van scenario’s maakt het mogelijk om beleidskeuzes en investeringen te onderbouwen.

ScenarioManager

De ScenarioManager onderzoekt huidige verplaatsingspatronen en de effecten van aanpassingen aan het verkeersnetwerk of de OV-dienstregeling. Denk aan de gevolgen van nieuwe woon- of werklocaties, nieuwe verbindingen, nog aan te leggen infrastructuur, alternatieve routes, sluitingen, de aanleg van bruggen of tunnels, etc. De ScenarioManager maakt kwantitatieve analyse mogelijk over reistijd, de bereikbaarheid van voorzieningen en doelgroepen.

De ScenarioManager kan ingezet worden voor OV, auto, fiets, voetganger, multimodale reizen en vrachtlogistiek.

Laagdrempelige tool

De ScenarioManager is een flexibele en laagdrempelige tool en vraagt geen heel specifieke expertise. Een oneindig aantal scenario’s is mogelijk. Het kan bovendien makkelijk de effecten per doelgroep uitsplitsen. De tool is ook transparant: het wordt duidelijk waar de data en de resultaten vandaan komen.

Gevolgen van netwerkaanpassingen

Bij het ontwikkelen van scenario’s kijken we niet alleen naar hoe de groei in mobiliteit past binnen het bestaande netwerk. We kijken nadrukkelijk ook naar de invloed van netwerkaanpassingen. Hiermee krijgen we een volledig beeld van de impact van investeringen in mobiliteitsmaatregelen.

Beschikbaar als studie en als softwaremodule

Our scenario manager is available as a software module or as a study. Contact us for the possibilities.

Oproep voor pilot partners

De ScenarioManager is een tool in ontwikkeling.  Als data company willen we ons aanbod precies laten aansluiten bij de uitdagingen uit werkveld. Daarom zijn we gewend om te werken vanuit heel specifieke cases in nauwe samenwerking met domeindeskundigen. Heeft jouw organisatie een mobiliteitsvraagstuk en wil het meer inzicht hierin? Informeer vrijblijvend naar de pilot.

Get in touch

Would you like to know more about how we can support your organization? Don't hesitate to get contact out founder, Sven Reulen.

Get in touch

François de Veyestraat 8b

6221 AB Maastricht

06 – 43 43 18 33

en_US