Met trots sluiten we deze maand het project ‘Leefbare Stad’ af, samen met de partners en betrokkenen. Als datapartner ontwikkelden we een reeks toekomstscenario’s voor het logistieke netwerk van Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met domeindeskundigen.

Als datapartner ontwikkelden we een reeks toekomstscenario’s voor het logistieke netwerk van Noord-Brabant, in nauwe samenwerking met domeindeskundigen.

De scenario’s geven inzicht geven in de gevolgen van het groeiende containertransport op het Brabantse netwerk van vracht- en vaarwegen. Hiermee kunnen overheden en bedrijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het ontstaan van knelpunten.

Met routeer-technologie berekenden we de veranderingen voor logistiek en wegcapaciteit. Hierin namen we een reeks factoren mee: vaarterminal-capaciteit, bevaarbaarheidsklassen, route-voorkeuren van vrachtvervoerders, alternatieve vaarroutes bij volle terminals en het effect van sluizen en stremmingen.

Een deel van de technologie wordt doorontwikkeld. Het gedetailleerd uitwerken van doelgroepen op de kaart en het simuleren van de impact van multimodale mobiliteitsscenario’s zijn hoofdpijlers voor de strategische focus in 2024 van StraTopo. Dit is ook en hebben toepassing gevonden binnen trajecten van LCB in de afgelopen jaren. Volg ons ook komend jaar voor de verdere toepassingen en mogelijkheden van onze technologie.

‘Leefbare Stad’ ging in 2021 van start met Logistics Community Brabant, Argaleo, Dat.mobility, StraTopo, MOVE Mobility en Breda University of Applied Sciences, ondersteund met Regio Deal-subsidie.

nl_NL