Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit

Veilige routes voor schoolkinderen

Onze service biedt een formeel rapport van de locaties waar kinderen gewoonlijk naar school fietsen, waardoor ouders en scholen hun gemeenschap beter kunnen begrijpen.

Verplaatsingssimulatie voor ruimtelijk beleid

Simuleer uw toekomstige stad met onze geavanceerde stedenbouwkundige software en neem weloverwogen beslissingen om een duurzame en efficiënte samenleving te creëren.

Stadssimulatie voor toekomstige planning

StraTopo ontwikkelde een data-analyse- en visualisatietool die routeringstechnologie en onderzoek naar mobiliteit combineert, waardoor ruimtelijk strategen inzicht krijgen in de impact van geplande ruimtelijke investeringen en het effect daarvan op de bereikbaarheid.

Veilige routes voor schoolkinderen

Deze dienst heeft tot doel informatie te geven over de specifieke locaties waar kinderen naar school fietsen. Het verzamelt gegevens via officiële overheidsbronnen en bepaalt de routes die studenten nemen. De verzamelde informatie kan helpen bij het plannen en implementeren van een veiligere en efficiëntere fietsinfrastructuur voor woon-werkverkeer.

Logistiek

Projecteren logistiek vervoer

Maak inzichtelijk waar welke logistieke bewegingen plaatsvinden om betrouwbare en strategische beslissingen op te baseren.

Scenario simulaties

Toets toekomstige verwachtingen in relatie tot bereikbaarheid, leefbaarheid en economische potentie door verwachte vracht en vaar aantallen te simuleren over het vaar en/of wegennetwerk.

Retail

Doelgroep verplaatsingskaarten

Een unieke methode om een beeld te krijgen welke voetpaden, fietspaden en autobewegingen welke mensen maken om strategische marketing en locatie keuzes op te baseren.

Consultancy omtrent strategie retail locaties

Breng de omgeving in kaart van retail locaties en krijg inzichtelijk  welke ruimtelijke/demografische eigenschappen de omgeving heeft om strategische beslissingen op te baseren.

Gezondheid

Relatie bereikbare omgeving op gezondheid

Samen met gezondheidsprofessionals onderzoekt StraTopo de relatie van de bereikbare ruimtelijke omgeving tot de gezondheid van de mens. 

Datasets

De getoetste datasets worden aangeboden als data product. Denk hierbij aan bereikbare voorzieningen en demografische gegevens maar ook aan op satelliet gebaseerde metingen in de leefomgeving.

nl_NL